Nieuws

Oproep om informatie: Vlucht in 1945 van 74 evacués van Zwartsluis naar Erica.

Omdat er in de ons lijfblad Sluziger Kroniek geen plaats was om onderstaande kopij kwijt te kunnen en we toch de heer Boekeloo uit Erica willen helpen met zijn zoektocht naar aanvullende informatie betreffende zijn onderzoek hierbij zijn verhaal. Als afbeelding de vluchtroute.

Vlucht in 1945 van 74 evacués van Zwartsluis naar Erica.

Op 16 februari 1945 kwam een groep van 74 evacués met een schip aan in Zwartsluis. Oorspronkelijk kwamen ze uit de omgeving Arnhem. Daar waren ze uit hun huizen gejaagd in september/oktober 1944 in verband met de aanval van de geallieerden, operatie Market Garden. Nadat ze diverse plaatsen hebben aangedaan verbleven ze gedurende de hongerwinter in Naarden. Aldaar werd vanwege de honger de situatie onhoudbaar en werden ze met een schip naar het noorden van het land gestuurd.

In Zwartsluis verbleven ze gedurende een weekend. Het Rode Kruis heeft hen opgevangen. De gemeente-arts, dokter Coumou (onlangs overleden), heeft dat weekend enkelen in zijn huis verzorgd. Hij herinnert zich (bij telefonisch contact met hem) uit die tijd de namen uit de Rode Kruis-post, Els Borst verpleegster en dokter Schut en zijn zoon.

De (NSB)-oorlogsburgemeester van Zwartsluis, Gerrit Ida Vooijs heeft samen met een coördinatiecommissaris de groep doorverwezen naar Erica. In deze commissie had verder dhr. M.J.C. Olland zitting. Hij was destijds directeur van de fa. Buisman te Zwartsluis. De fabriek voor gebrande suiker ging in 1943 door gebrek aan grondstoffen dicht. De lege ruimte werd in 1944/1945 ter beschikking gesteld voor de opvang van evacués. De heer R. Olland woonde destijds bij zijn grootvader R. Buisman. Dhr. R. Buisman woonde destijds op Singel 22 in Zwartsluis, genoemd de ‘villa’, direct gelegen aan de kolk. Daarnaast woonde huisarts Coumou op Singel 20. De heer M.J.C. Olland was actief in het verzet en betrokken bij de zogenaamde kindertransporten vanuit het westen naar het noorden.

De groep is op 19 februari 1945, jagend (het vanaf de wal voorttrekken van een vaartuig) met een schip naar Erica gegaan. Men had een aanbevelingspapier namens de burgemeester van Zwartsluis bij zich en een brief van een interkerkelijk comité uit Naarden.

In Erica is men opgevangen door een interkerkelijk comité en vervolgens onderverdeeld onder particulieren. Een grote groep van 20, 30 personen is ondergebracht in het parochiehuis in Erica. Er werd voor hen gezorgd door een groep van vier vrijgezelle meisjes van destijds twintig jaar. Tot na de bevrijding is men daar gebleven.

Een schip “Goede Verwachting” is in de gemeente Emmen achtergelaten. Het schip van wed. G. Vinke komt in 1948 weer tevoorschijn in Zwartsluis, na in diverse havens in Duitsland te zijn geweest. Vermoedelijk is dit schip gebruikt in 1945 voor de bewuste reis van Zwartsluis naar Erica.

Ik ben bezig een reconstructie te maken van de bizarre reis van deze groep vluchtelingen. De volgende vragen zijn er nog:

  • Is er verdere informatie over het schip de Goede Verwachting?
  • Waarom hadden ze Erica in Zuidwest Drenthe als eindbestemming?
  • Zijn er verder namen bekend van mensen die hiervan af moeten hebben geweten. Bv. nabestaanden van de genoemden, medewerkers van een interkerkelijk comité in Zwartsluis, medewerkers van de gemeente, schippers?
  • Ik vermoed dat er telefonisch contact is geweest tussen Zwartsluis en Erica. Wie hadden er toen telefoon in Zwartsluis?
  • Op 3 en 4 oktober is o.a. hierover een tentoonstelling in het Schienvat in Erica.
  • Uw informatie ook bevestigende wordt zeer gewaardeerd.
  • Martin Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK Erica.
    Email: boekeloomartin@gmail.com 0591-301094
  • Historische Vereniging Zwartsluis

Nieuwsarchief

Archief Historische Vereniging is verhuisd

Oproep om informatie: Vlucht in 1945 van 74 evacués van Zwartsluis naar Erica.
Lees verder

​Ledenavond Historische Vereniging Zwartsluis woen...

Oproep om informatie: Vlucht in 1945 van 74 evacués van Zwartsluis naar Erica.
Lees verder

Fotoarchief digitaal in Sluuspoort in te zien

Oproep om informatie: Vlucht in 1945 van 74 evacués van Zwartsluis naar Erica.
Lees verder