Begraafplaatsen: Tekstregistraties en foto's van grafstenen

Waarom foto’s maken van grafstenen en het registreren van de teksten

De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds geïnteresseerde nabestaanden/familieleden. En natuurlijk heeft een historische vereniging er binding mee.

Mag het zomaar uit oogpunt van privavy? In principe mogen foto's worden gemaakt van een begraafplaats en de grafzerken. Overledenen hebben geen rechten op privacy. Ook mogen ze worden gepubliceerd. Zonder toestemming is het geoorloofd, tenzij er natuurlijk commercie bij komt kijken.

We hebben de grafzerken van de oudste begraafplaats ’t Cingel (2626 naamvermeldingen) en begraafplaats Barsbeek (283 naamvermeldingen) gefotografeerd en geregistreerd. Andere begraafplaatsen volgen. De registers zijn voor iedereen via internet in te zien via graftombe.nl. Foto’s van de grafstenen kunt u aanvragen via graftombe.nl.

Via de Historische Vereniging Zwartsluis

We hebben de foto’s met tekstgegevens overhandigd aan graftombe.nl. Ook op deze plaats kunt u deze bestanden downloaden waarin ook de graflocaties aangegeven zijn.

Foto’s kunt u aanvragen via info@historiezwartsluis.nl. De fotonummers staan in de laatste kolom. Wilt u de begraafplaats bezoeken? Bijgaand de plattegronden van de begraafplaatsen, waarin de locatievakken/rijen staan vermeld.

Als nabestaanden ethische bezwaren hebben met het publiceren van grafsteenteksten dan zullen we die onmiddellijk verwijderen van onze website. Contact: info@historiezwartsluis.nl

Ga naar graftombe.nl >> Lees meer over de historie van Zwartsluis >>