Nering en Negotie

Buitenkwartier

De straat, die bijna 700 meter lang is, is een smalle lintbebouwing langs de dijk van het Zwartewater, met tal van huizen, waarvan in de loop der tijden vele zijn afgebroken en/of gerenoveerd. Buitenkwartier betekent Buitenwijk of Buitenbuurt. De straat ligt tussen de Arembergersluis en wat vroeger de Nije Diek genoemd werd. De Nije Diek werd zo genoemd omdat na de storm van 1776 bij een dijkdoorbraak er een nieuwe dijk gemaakt moest worden. Bij de zware storm van 1825 brak deze dijk opnieuw door en werd een reeds bestaande kleine kolk vergroot.

In het Buitenkwartier hadden tal van woningen voor het huis paaltjes met gleuven voor planken die bij hoog water geplaatst werden, met daartussen klei en koemest, de zogenaamde kistdammen. Op oude foto’s zijn deze kistdamman duidelijk waar te nemen. Het was een belangrijke doorgaande straat want ze vormde de verbinding met Vollenhove, Blokzijl, enz. In deze drukke straat waren tal van bedrijven die zowel aan de linker- als aan de rechterkant gesitueerd waren. Een schakering van winkels en ambachtelijke bedrijven die mede ontstonden door de bedrijvigheid rond de Arembergersluis.

In 1891 waren er plannen voor een trambaan Zwolle-Blokzijl. De rails zouden ook door het Buitenkwartier komen te liggen met alle problemen van dien. Het gemeentebestuur zag terecht meer in een lijn om het Buitenkwartier heen dan de rails te leggen in deze smalle straat. Gezien de hierdoor te verwachten hogere kosten die de gemeente echter niet wilde en kon betalen moest men van de gerechtvaardigde wens afzien.

In de straten van Zwartsluis mocht de tram slechts stapvoets rijden. De conducteur liep in het Buitenkwartier voor de tram uit met een bel om de weg vrij te maken. Er waren veel ongemakken. Ook moest men goed opletten. Er zat n.l. een scherpe bocht in het traject waardoor het zeer onoverzichtelijk was. Voor de veiligheid was hier een grote spiegel geplaatst zodat men om de hoek kon kijken. Aan het eind van het Buitenkwartier was de Arembergersluis met ophaalbrug waar de rails op de brug voor het verkeer lagen. Als de tram van het station vertrok wist het brugpersoneel dat de brug niet geopend mocht worden.

<< Bekijk uw buurt Download de lijst