Nering en Negotie

Handelskade en Marktstraat

De Handelskade werd vroeger, en nu nog door oudere Sluzigers, Achter de Wal genoemd. Een naam die voor zichzelf spreekt. Achter de Wal of binnen de wal van de fortresse Swartesluijs waarbij het water de bescherming bood. Wanneer en waarom de naamsverandering heeft plaatsgevonden weten wij tot op heden nog niet. Op oude ansichtkaarten wordt zowel de naam Achter de Wal als Handelskade gebruikt. Vroeger was er nauwelijks sprake van kade, want de overlevering zegt dat er op sommige plaatsen maar een smalle doorgang was. De kade is enkele malen verbreed, laatst nog in de tachtiger jaren. Voordat de Grote Kolksluis aangelegd werd in 1879 kon men zo over de weg naar de Mastenmakersstraat en de Paal en Plankendijk lopen. Het gebied werd De Kom genoemd. Er was altijd een grote bedrijvigheid. Achteraan de kade was de aanlegplaats voor de “Fortuna”, de boot naar Meppel. Verder lagen er turf- en aardappelschepen. Wij kennen de namen van de turfschippers Kats, Krikke, Kikkert en Kalverla en van de aardappelschippers Verver en Feenstra. Er was een grote tuigerij met als eigenaar Flip Jalink. Deze tuigerij, die in 1967 is afgebroken, betekende vroeger nogal wat in de scheepvaart. Jalink was een bekende persoonlijkheid in Zwartsluis op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Indertijd werkten er soms 10 mensen. Omstreeks 1910 is er nog een verdieping opgezet met werkplaats en woning. Jalink had ook tuigerijen in Hasselt, Zwolle en Hoogeveen. De tuigerij stond op de plaats waar nu de SNS-bank (later Sluuspoort) is gevestigd. Jalink verkocht de zaak in Zwartsluis aan Van Dam; de volgende eigenaar was Arie Marsman. Verder waren er aan deze kade nog tal van andere bedrijven gevestigd.

De Marktstraat werd vroeger Varkenssteeg genoemd. Ook hier is ons niet bekend waarom en wanneer de naamsverandering plaatsvond. De naam Marktstraat was echter sneller ingeburgerd dan de naam Handelskade. Het kan zijn dat de naam Varkenssteeg kwam door de slagerijen die er hun winkel of slachtplaats hadden. Er wordt ook wel gezegd dat de Varkenssteeg haar naam dankte aan het feit dat hier de varkens gewogen werden. In de raadsvergadering van 23 januari 1894 werd het besluit genomen de Varkenssteeg te onttrekken aan de publieke dienst. Het was een doorgaande straat, want men kon vroeger namelijk vanaf De Dijk door de Varkenssteeg tot de Prisonsteeg doorlopen en zo in de Kerkstraat komen. De maatregel was nodig, omdat er een tuin gepland was achter het nieuw te bouwen gemeentehuis en dokterswoning.

<< Bekijk uw buurt Download de lijst