Nering en Negotie

Kolksluiskade, Mastenmakersstraat en Hasselterdijk

De dijk tussen de Grote Kolksluis en de Staphorstersluis noemde men vroeger de “Paal- en Plankendijk”, zo genoemd, omdat men na een dijkdoorbraak in 1649 het gat dichtte door paal aan paal te slaan. De straat onderlangs deze dijk is de Mastenmakersstraat. De naam zegt het: aan deze straat waren mastenmakerijen. De masten- en blokmakerijen waren een belangrijke tak van arbeid in onze plaats. Tal van mannen vonden hierin hun arbeid, veelal begonnen als krullenjongen werden ze vaklui van de bovenste plank. Vanuit Amerika kwamen de grote vierkante balken per schip naar Zwartsluis. Bij de mastenmakers werden deze balken met hakbijl, trekmes en schaaf, met veel vakmanschap, tot grote masten voor schoeners, klippers, tjalken enz. gemaakt. Ook werden sparren voor kleinere schepen gebruikt, ook voor het maken van vaarbomen e.d.

Als het oog van de meester de laatste keuring had gedaan konden de masten naar de opdrachtgevers. Indien ze niet in Zwartsluis bleven gingen ze veelal per schip naar de plaats van bestemming. Naar het westen ging de vracht met de “Paul Krüger” of de “Meppelernachtboot”, vrachtschepen die een beurtdienst onderhielden op Amsterdam of Rotterdam.

De Kolksluiskade en de Mastenmakersstraat vormde een boeiend stukje Zwartsluis, waar altijd wel iets te beleven viel. Er was handel op de kade van de Grote Kolksluis, maar ook de ambachtelijke bedrijven brachten leven in de brouwerij. Natuurlijk waren ook hier gelegenheden waar een borrel gedronken kon worden, zoals bij Wed. van Eijken aan de Kolksluiskade en bij Post aan de Mastenmakersstraat. In 1875 waren er in Zwartsluis vijf mastenmakerijen, waar toen 22 mannen werkten. De laatste authentieke mastenmakerij, nl. Buit Houtindustrie BV beëindigde in 1993 de productie.

<< Bekijk uw buurt Download de lijst