Nering en Negotie

Singel, Sportlaan, Verlengde Sportlaan en Berkenlaan

De geschiedenis van Zwartsluis als vestingplaats begint in de eerste helft van de zestiende eeuw, toen Overijssel werd geteisterd door de troepen van Karel van Egmond, hertog van Gelre. Toen ontstond ook de fortgracht, die later de naam Molengracht kreeg.

Van 1649 is er een plattegrond van de Fortresse Swartesluys getekend door de beroemde Blaeu, waarop de gracht in de oorspronkelijke staat te zien is. Terecht siert deze plattegrond al enkele jaren de omslag van onze Sluziger Kroniek. De brede gracht was, daar waar de huidige Kerkstraat overgaat in de Zomerdijk, gedempt. Voor verversing van het water in de gracht was door middel van een houten koker een verbinding gemaakt met het Meppelerdiep. De naam “op den Dam” was eind vorige eeuw nog in gebruik.

In de jaren zestig werd de autoweg dwars door ons dorp aangelegd en verdween de fraaie Molengracht. Door deze weg, die geopend werd in december 1969, kreeg het dorp een heel ander beeld en verdween ook een brok geschiedenis dat nog iets liet zien van de oude fortresse Swartesluys. De bebouwing over de gracht vond plaats aan het eind van de vorige eeuw, zoals de Gereformeerde kerk (1893) en later de bewaarschool (1928) en de hervormde school (1926).

<< Bekijk uw buurt Download de lijst