Het bestuur

Interim-voorzitter: Geert Doosje
Secretaris: Geke Françoise-Corporaal, De Zwanebloem 17, 8064 HK Zwartsluis, info@historiezwartsluis.nl
Penningmeester: Stefan Wienk
Ledenadministratie:Jan Schraa
Archiefbeheer: Th. Oosterhof, Kiekendiefstraat 89, 8064 CL Zwartsluis
Ereleden:
Z. Dekker-Schurink
J. Ridderinkhof

E-mail archief: info@historiezwartsluis.nl

IBAN: NL91 SNSB 0940 9022 06
BIC: SNSBNL2A SNS BANK NV
T.n.v. Penningmeester HV Zwartsluis
De penningmeester verzoekt bij het overmaken van de contributie ook de adresgegevens te vermelden.

<< Lees meer over onze vereniging

Wilt u lid worden van de Historische Vereniging Zwartsluis?

Word lid >>