Nieuws

Uitnodiging algemene jaarvergadering op 26 februari 2024

Op maandag 26 februari 2024 houden wij onze jaarvergadering. Aanvang 20.00uur in Sluuspoort Handelskade 25 Zwartsluis.

De agenda voor de jaarvergadering,

1 Opening
2 Mededelingen bestuur en archief
3 Jaarverslag 2023 secretaris (uitgedeeld bij binnenkomst)
4 Jaarverslag 2023 penningmeester
5 Verslag kascommissie dhr. J. van Veen en dhr. F. de Jong
6 Benoeming nieuw kascommissielid
7 Bestuurswisseling
  Onze penningmeester Stefan Wienk heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden          
  voor onze vereniging.
  Het bestuur stelt voor om Marco Snel te benoemen als penningmeester en Herman Slurink en
  Nicole de Goede als algemeen bestuurslid.
8 Bedanken Stefan Wienk
9 Rondvraag
10Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid om ons nieuwe archief te bekijken ook is de film over Zwartsluis in 1950 te zien en liggen er o.a. fotoboeken ter inzage.

Wij hopen u te zien op 26 februari

Nieuwsarchief

Uitnodiging lezing over oud Sluziger politicus Jan...

Uitnodiging algemene jaarvergadering op 26 februari 2024
Lees verder

Uitgave boek "De Laatste Eer" van Herman Slurink

Uitnodiging algemene jaarvergadering op 26 februari 2024
Lees verder

Ledenavond/jaarvergadering dindag 25 april 2023 in...

Uitnodiging algemene jaarvergadering op 26 februari 2024
Lees verder