Zwartsluis door de eeuwen heen

Verlopende getij (4/8)

De jaren kort voor 1880 vormden voor Zwartsluis nog een periode van bloei, maar plotseling was de omslag daar. Het had te maken met de toename van de invoer van steenkool en de concurrentie van transport via spoor. Ook de overgang van houten naar ijzeren schepen en die van zeilvaart op motorvaart speelde parten. Een specifiek Sluziger oorzaak was gelegen in de bouw van de Grote Kolksluis en de verbetering van het Meppelerdiep, waardoor meer en grotere schepen aan Zwartsluis voorbij voeren.

Afgezet tegen de economische ontwikkelingen tijdens de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, was het beeld van Zwartsluis weinig florissant. Terwijl elders zichtbaar werd hoe de industrie krachtig opkwam en nieuwe impulsen kreeg, gebeurde in Zwartsluis het omgekeerde. Het bevolkingsaantal ging hard achteruit. Telde men er in 1880 zo’n 4500 inwoners, in 1893 was dat gedaald tot 3890 en het einde van de dalende tendens was nog niet in zicht. Alleen al door de Grote Kolksluis werden in de hoogtijjaren meer dan 20.000 binnenvaartuigen per jaar geschut. Het aantal werd daarna nimmer meer bereikt.

Ook de kalkbranderijen raakten uitgewerkt. Ze kregen in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer te maken met de opkomst van cement in de bouwwereld en dat betekende het einde van veel kalkbranderijen. De laatste, niet meer dienstdoende kalkoven, werd tegen de grond gewerkt in 1999. Toch werden er in de industrie, landbouw, vervoer, woningbouw ook waardevolle initiatieven genomen.

<< Economie (3/8) Bedrijvigheid 20e eeuw (5/8) >>