Een greep van de documenten uit ons archief

De omvang van het documentenarchief beslaat ca. 14 meter, waaronder ca. 50 archiefdozen. Daarbij ca. 200 boeken die, met name, betrekking hebben op Zwartsluis en Overijssel.

Bekijk deze documenten direct!

 • Inhoud Sluziger Kroniek (download)
 • Stamboek Duymaer van Twistschool (schippersschool van 1927-1958). De kolom “Reden van uitschrijving” is vanwege privacy weggelaten; wel op te vragen (download)
 • Uit boek “Voorbije Vloot” twee schippersverhalen van Zwartsluiziger schippers. Met permissie van uitgever/schrijver Hylke Speerstra geplaatst. (download: Brood en Stenen & Turfvaren)
 • Uit verenigingsblad “Tagrijn” (1976) van Vereniging Botterbehoud, het interview met Hendrikus Moorman, visserman. Met toestemming van de auteur Peter Dorleijn (download)
 • MAVO 75 jaar. Boekje, uitgegeven n.a.v. 75-jarig bestaan (download)
 • MULO-MAVO, onderwijzend personeel vanaf 1921-1983 (download)
 • Herziening huisnummering per 1950. Hierin de omzetting van wijknummers naar straatnummers (download)
 • Namen gebruikers en aantal vee in 1910 in de gemeente Zwartsluis + toelichting (download)
 • Clubblad Voetbalvereniging Heracles (1938) (download)
 • Zilveren Beker van Zwartsluis (in 1877 verkocht voor 1200 gulden). 10 Uit: VORG, Verslagen en mededeelingen 67 (1952) (download)
 • De eerste predikanten van Zwartsluis, door dr. G.J. van Kolmeschate (download)
 • Schoolmeesters van Zwartsluis, door dr. G.J. van Kolmeschate (download)
 • Database Liggers Scheepsmetingsdienst. Samengesteld door Georg Snijder e.a. van Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig.
  Wij hebben uit deze database een selectie gemaakt van in Zwartsluis gebouwde schepen (download)
 • “Van voorgaande Dingen”. Een boek over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis, door R.D. Leenman. Met permissie geplaatst (bekijk alle hoofdstukken)
 • Herinneringen uit de tijd (1940-1945) van de Tweede Wereldoorlog. Opgetekend door Wicher Loos (*1931, Zwartsluis, †2011, Zwolle) (download)
 • Jubileumboek 50-jarig bestaan DESZ (download)
 • Joodse gemeenschap van Zwartsluis. (download)
  In 2015 is er een artikel over de joodse gemeenschap, in twee delen, geplaatst in Sluziger Kroniek. Het is geschreven naar aanleiding van het plaatsen van struikelstenen (officieel Stolpersteine). Deze zijn bedoeld om de voorbijgangers figuurlijk te laten struikelen bij de plaatsen waar joodse medeburgers tijdens WO II zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen. De laatste pagina van dit bestand bevat een plattegrondje waar struikelstenen te vinden zijn. Ook synagoge, begraafplaats en school zijn weergegeven. Vragen, opmerkingen en eventueel aanvullingen kunt ook contact opnemen met naar Albert Greveling (aenagreveling@gmail.com).
 • Afscheids-herinneringsboek R. de Vos, Prinses Wilhelminaschool febr. 1965 (download)

Boeken

 • Zwartsluis, een groot en deftig dorp (download)
  Hoofdstukken: Het bestuur en zijn verantwoordelijkheden; De Fortresse Zwartsluis; De patriottentijd, Bataafse Republiek en Franse overheersing; Sluizen, turf en scheepvaart; De Gereformeerde gemeente
  Met toestemming van de uitgever, IJsselacademie/Historische Centrum Overijssel, is dit boek door de Historische Vereniging Zwartsluis gedigitaliseerd en op onze website gepubliceerd. Copyright blijft uiteraard van kracht.
 • Zwartsluis aan 't Zwartewater (download)

Een selectie uit het archief

 • Een eigen krantenknipselarchief vanaf 1972. Enkele (veel) oudere kranten (dit wordt momenteel gedigitaliseerd)
 • Een zeer uitgebreid eigen documentenarchief, afkomstig van particulieren
 • Oud archief van de gemeente Zwartsluis, waarin stukken van 1920-1939
 • Het Driessen-archief met documenten en krantenknipsels over de geschiedenis van Zwartsluis. Met vele onderwerpen, verzameld en eigen onderzoek
 • Het L.H. Beek-archief. Verzamelde en samengebonden geschiedenis over Zwartsluis en de Kop van Overijssel
 • Een aantal uittreksels notarisakten
 • Voetbalvereniging Heracles. Notulenboek 1938-1946 en clubblad 1941
 • Zwartsluizer Reklameblad vanaf 1994
 • Oude advertenties en rekeningen. Vanaf 1895
 • Inentingsbriefjes koepokken 1875-1900. Artsverklaringen
 • Geboortejaar register voor de Geref. School a.d. Zomerdijk. 1921-1941
 • Leerlingenlijsten
 • Stukken Feestcommissies 1898 en 1923 (Troonsbestijging en 25 jaar regeringsjubileum Koningin Wilhelmina)
 • Programmaboekjes Oranjevereniging, 1898, 1923, 1938, 1948 en later
 • Archief Zondagsschool Christophilus
 • Archief Sursum Corda
 • Archief Groene Kruis
 • Archief buurtvereniging Nieuwesluis
 • Diversen Hervormde en Gereformeerde Kerk
 • Geboortekaartjes Alie en Anna Smit (1932-1961)
 • Dagboek van Steven Greveling (1940-1945, Tweede Wereldoorlog)
 • Dagboekschriften J.A. Blaak (1961-1971)
 • Klantenlijst en rekeningnummers N.V. Zwartsluizer Bank
 • Vervoersmaatschappij De Noord-Westhoek. Personeelsorgaan/blad vanaf 1958
 • Werkboeken zeilmakerij (1856-1908)
 • Dialect van Zwartsluis, door Albert Tulp. Een zeer uitgebreid werk van het Sluziger dialect: spellingwoordenboeken, werkwoorden en grammatica
 • Een verzameling van ca. 200 boeken over Zwartsluis e.o. en vele andere

Het gehele archief is geïnventariseerd en u bent van harte welkom om al ons historische materiaal te bekijken!

<< Lees meer over ons documentenarchief